Il tempio Zen Gyosho

Centro Zen

Centro Buddhista Zen Gyosho